201407.08
Off
0

Centralny Dom Maklerski PEKAO SA ocenia rentowność EuCO.

W przeglądzie technicznym CDM Pekao SA analizuje przebieg 50-sesyjnej średniej kursu akcji EuCO. Wg autorów rekomendacji stanowi on wsparcie notowań w silnym trendzie wzrostowym, co oznacza, że należy oczekiwać jego kontynuacji i ustanowienia nowych maksimów tendencji.

Analitycy CDM Pekao SA ustawili najbliższe wsparcie na 20,87 PLN, najbliższy opór: 22,70 PLN, stop loss: 20,61 PLN, take profit: 24,85 PLN.

https://tiny.pl/q8sqd

euco - 01.07.2014